Chuyên mục: Uncategorized

CineBench Link tải: https://www.techpowerup.com/download/maxon-cinebench/ CineBench là phần mềm cho biết thông số và chấm điểm CPU. Phần mềm này sẽ ép CPU của bạn chạy 100% bằng cách cho render hình ảnh nặng để từ đó có thể kiểm tra và...

Read more